Despre facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Din 1990, anul înființării, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor îmbină tradiția învățământului universitar tehnic brașovean, cu tendințele, impuse de dezvoltarea durabilă, în domeniul materialelor metalice, ceramice și compozite.

 În toate activitățile care se desfășoară în incinta sa, facultatea îmbină tradiția bogată a învățământului universitar tehnic brașovean cu direcțiile noi pe care le deschide acest domeniu dinamic. Viitorul dezvoltării industriale este nemijlocit legat de cercetarea și identificarea de noi materiale cu proprietăți performante. Aceste materiale trebuie să sprijine dezideratul dezvoltării durabile, în condițiile în care resursele naturale sunt finite, modalitățile tradiționale de producere a energiei trebuie schimbate în următoarele decenii, iar natura și mediul trimit societăților industrializate semnale privitoare la "nota de plată" pe care generațiile viitoare vor trebui să o achite dacă actualele tehnologii poluante nu sunt fundamental modificate.

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor pregătește specialiști care să fie capabili să facă față cu bine la problemele complexe ale prezentului precum și la cele mult mai ample ale viitorului. Cadrele didactice sunt grupate în centre de cercetare și studenții sunt educați în sensul direcțiilor de dezvoltare recunoscute la nivel mondial:

- identificarea și dezvoltarea de materiale noi, performante, fiabile și ieftine, adaptate diverselor ramuri ale industriilor: spațială, aeronautică, constructoare de mașini, a bunurilor de larg consum, a tehnologiilor și transportului informației etc.

- dezvoltarea de noi tehnologii performante de producere a materialelor, care să valorifice în cel mai înalt grad materiile prime și resursele existente în țară;

- dezvoltarea tehnologiilor de reciclare care să utilizeze ca materii prime resturi și deșeuri industriale sau casnice produse pe scara din ce în ce mai largă de societățile dezvoltate;

- tehnologii noi, care să înlocuiască actualele procese energofage;

- tehnologii nepoluante, care să contribuie la re-echilibrarea ecosistemelor și nu la distrugerea lor.