Departamentul de Ingineria materialelor și sudură

Departamentul Ingineria Materialelor și Sudură coordonează următoarele programe de licență: Ingineria Sudării acreditat de CNEAA in 2005, apoi de ARACIS în 2010 și 2015 și Ingineria Securității în Industrie acreditat de ARACIS în 2014 și două programe de studii de masterat: Ingineria Sudării Materialelor Avansate, acreditat de ARACIS în 2009 și din anul 2015, Ingineria Securității și Sănătății în Muncă. În cadrul studiilor doctorale, departamentul coordonează pregătirea doctoranzilor în domeniul: Științe Inginerești, subdomeniile: Inginerie industrială și Ingineria materialelor. Studiile postuniversitare coordonate de departamentul I.M.S sunt Evaluare nivel de risc și audit în domeniul SSM și Inițiere în domeniul SSM.

Membrii Consiliului Departamentului de Ingineria Materialelor și Sudură


Program audiențe:

Luni, 10 - 12, sala I I 1
Inscrierile în audiență se fac la tel. +40 268.412921 sau interior 161 sau pe e-mail: d-ims@unitbv.ro


Membrii Departamentului de Ingineria Materialelor și Sudură