Rezultatele admiterii - 2020

Informații pentru candidații declarați admiși

Dacă ai participat la concursul de admitere, află care sunt etapele de parcurs     Vizualizând

Anunț pentru candidații declarați admiși în Faza I (septembrie)     Citește

Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă: achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare prin caseriile universității     Citește

Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă: achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare prin ordin de plată (OP)     Citește

Candidații cu vârsta sub 26 de ani, orfani de ambii părinți, respectiv candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care sunt admiși pe loc cu taxă și doresc confirmarea acestuia, trebuie să încarce în contul din platforma de înscriere, la Pasul 8, la secțiunea cu DOVADA PLĂȚII taxei de școlarizare, o cerere prin care solicită AMÂNAREA până la 01.10.2020 a plății primei tranșe (1000 RON) din taxa anuală de școlarizare. Cererea trebuie să conțină: numele și prenumele candidatului, numărul de legitimație, numele facultății și al programului de studii pentru care se solicită amânarea și copiile scanate după certificatele de deces sau după adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială.

La momentul încărcării în aplicația on-line de admitere a contractului de studii universitare semnat de candidat, acesta devine eligibil pentru înmatriculare începând cu prima zi a anului universitar. Candidatul declarat admis conform listelor de admitere 2020 și înmatriculat începând cu prima zi a anului universitar se obligă să remită facultății cel târziu în prima săptămână a anului universitar contractul de studii universitare semnat olograf. În caz contrar, va fi exmatriculat, conform prevederilor legale în vigoare și regulamentelor interne ale universității (Conform art. 8 din Contractul privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2020 și înmatricularea candidaților admiși).

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR AFLAȚI ÎN LISTELE DE AȘTEPTARE

Dacă doriți să fiți menținuți în competiție la generarea listelor finale (30 august 2019), trebuie sa bifați OBLIGATORIU căsuța "Participare la admitere în faza finală (30 august 2019)" din contul de admitere al candidatului. Bifarea se poate face numai în intervalul 26.08.2019, ora 8.00 - 28.08.2019, ora 15.00.pecificat anterior.