Rezultatele admiterii - 2021

Informații pentru candidații declarați admiși

PERIOADA PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI: 16 - 17 septembrie 2021, orele 9:00 - 13:00, sala IP 1 (corpul I),  str. Universității nr. 1. Accesul în clădire este permis numai cu mască de protecție.

Dacă ai participat la concursul de admitere, află care sunt etapele de parcurs     Vizualizând

Anunț pentru candidații declarați admiși în Faza I (septembrie)     Citește

Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă: achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare prin ordin de plată (OP)     Citește

Candidații cu vârsta sub 26 de ani, orfani de ambii părinți, respectiv candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care sunt admiși pe loc cu taxă și doresc confirmarea acestuia, trebuie să încarce în contul din platforma de înscriere, la Pasul 8, la secțiunea cu DOVADA PLĂȚII taxei de școlarizare, o cerere prin care solicită AMÂNAREA până la 01.10.2021 a plății primei tranșe (1000 RON) din taxa anuală de școlarizare.

Cererea trebuie să conțină: numele și prenumele candidatului, numărul de legitimație, numele facultății și al programului de studii pentru care se solicită amânarea și copiile scanate după certificatele de deces sau după adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială.

La momentul încărcării în aplicația on-line de admitere a contractului de studii universitare semnat de candidat, acesta devine eligibil pentru înmatriculare începând cu prima zi a anului universitar. Candidatul declarat admis conform listelor de admitere 2021 și înmatriculat începând cu prima zi a anului universitar se obligă să remită facultății cel târziu în prima săptămână a anului universitar contractul de studii universitare semnat olograf. În caz contrar, va fi exmatriculat, conform prevederilor legale în vigoare și regulamentelor interne ale universității (Conform art. 8 din Contractul privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2021 și înmatricularea candidaților admiși).