Rezultatele cercetării

Ne propunem să valorificăm resursele existente la nivelul facultății noastre și să abordăm noi teme de cercetare cu potențial ridicat de inovare.

 

Centrul de cercetare Tehnologii şi materiale avansate metalice, ceramice şi compozite (C08) desfășoară activități de cercetare necesare pentru sinteza, caracterizarea, certificarea și promovarea materialelor avansate ceramice și compozite, atât la scară macro cât și la scară micro sau nano. Obiectivele centrului sunt realizate cu ajutorul celor două componente de care acesta dispune și anume, resura umană și infrastructura. Câteva dintre activitățile centrului sunt:

  • dezvoltarea de materiale cu proprietăți mecanice și tehnologice care să respecte cerințele beneficiarilor;
  • cercetări și servicii referitoare la sinteza materialelor avansate metalice, ceramice și compozite;
  • cercetări și servicii privind caracterizarea și testarea materialelor;
  • servicii de printare 3D;
  • ingineria suprafețelor;
  • servicii de modelare și simulare asistată de calculator asupra proceselor de sinteză a materialelor.

Rezultatele centrului sunt:

Mai multe informații despre centrul de cercetare    

Centrul de cercetare Eco-tehnologii Avansate de Sudare (C12) are ca principal domeniu de activitate cercetarea și dezvoltarea de produse și tehnologii inovative în ingineria sudării. Procesele de sudare, tăiere și recondiționare dezvoltate în cadrul centrului vizează eficiența energetică și economică prin implementarea de tehnologii moderne și ecologice de procesare. Urmând tendința la nivel mondial de reciclare și economisire a materiilor prime, în cadrul centrului de cercetare sunt dezvoltate și tehnologii ecologice de valorificare a materiilor prime secundare din deșeuri de polimeri. Complementar, în cadrul centrului se obțin și caracterizează materiale organice polimetrice, compozite precum si nanomateriale. Sfera de competență a centrului de cercetare include și domeniul ingineriei securității în industrie care asigură dezvoltarea de procese de prelucrare sau echipamente de muncă cu riscuri de accidentare sau îmbolnăvire profesională cât mai reduse, pentru personalul care le deservește.

Rezultatele centrului sunt:

Mai multe informații despre centrul de cercetare