Rezultatele admiterii - 2019

Informații pentru candidații declarați admiși

Dacă ai participat la concursul de admitere, află care sunt etapele de parcurs     Vizualizând

Anunț pentru candidații declarați admiși în Faza a I-a (septembrie)     Citește

Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă: achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare prin caseriile universității     Citește

Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă: achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare prin ordin de plată (OP)     Citește

Candidatul declarat admis și eligibil pentru înmatriculare conform listelor de admitere 2019 se obligă cumulativ să semneze prin intermediul aplicației on-line de admitere în perioada 12-18 septembrie 2019 (19-20 septembrie 2019 pentru candidații admiși în sesiunea de admitere septembrie 2019) și respectiv să remită Facultății semnate olograf în perioada 23-27 septembrie 2019 contractul de studii universitare  și pe cel de studii anuale. În caz contrar, va putea fi exmatriculat, conform prevederilor legale în vigoare și regulamentelor interne ale universității (Conform art. 8 din Contractul privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși).

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR AFLAȚI ÎN LISTELE DE AȘTEPTARE

Dacă doriți să fiți menținuți în competiție la generarea listelor finale (30 august 2019), trebuie sa bifați OBLIGATORIU căsuța "Participare la admitere în faza finală (30 august 2019)" din contul de admitere al candidatului. Bifarea se poate face numai în intervalul 26.08.2019, ora 8.00 - 28.08.2019, ora 15.00.pecificat anterior.