Rezultatele admiterii - 2019

Informații pentru candidații declarați admiși

Dacă ai participat la concursul de admitere, află care sunt etapele de parcurs     Vizualizând

Anunț pentru candidații declarați admiși în FAZA I - iulie     Citește

Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă: achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare prin caseriile universității     Citește

Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă: achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare prin ordin de plată (OP)     Citește

Canditatul declarat admis și eligibil pentru înmatriculare conform listelor de admitere 2018 se obligă cumulativ să semneze prin intermediul aplicației on-line de admitere în perioada 12-14 septembrie 2018 și respectiv să remită Facultății semnate olograf în perioada 24-28 septembrie 2018 contractul de studii universitare  și pe cel de studii anuale. În caz contrar, va putea fi exmatriculat, conform prevederilor legale în vigoare și regulamentelor interne ale universității (Conform art. 8 din Contractul privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2018 și înmatricularea candidaților admiși). Candidații care au participat la concursul de admitere - sesiunea sptembrie 2018 vor semna prin intermediul aplicației on-line contractul de studii universitare, în perioada 21-23 septembrie 2018. Remiterea contractului semnat olograf se va face în intervalul specificat anterior.