Desfăşurarea orelor la disciplina Educaţie fizică

 Pentru informații despre modul de desfășurare al orelor la disciplina Educație fizică și sport și modalitatea

 de alegere a ramurii sportive dorite     Citește