Sesiune specială 1-13 martie 2022

A N U N Ț

Prin excepție, în acest an universitar (2021/2022), luând în considerare și contextul actual epidemiologic, se aprobă la toate facultățile organizarea unei  sesiuni suplimentare pentru disciplinele din semestrul I al anului în curs (nu examene creditate!), în perioada 01-13.03.2022. Programarea acestei sesiuni nu va afecta activitățile didactice din semestrul al II-lea. 

Studenții care doresc să fie examinați în sesiunea suplimentară vor transmite electronic solicitarea la secretariatul facultății (f-sim@unitbv.ro), până luni 28.02.2022, ora 1600.

Studenții pot depune cereri de examinare pentru max.2 examene.

Notele obținute NU vor fi luate în considerare la evaluarea condițiilor pentru obținerea burselor din semestrul al II-lea.