Repartizarea pe limbi străine a studenților admiși în 2021


Limba engleză_2021      Limba franceză_2021

Eventualele transferuri de la o limbă straină la alta se vor face doar în luna octombrie, prin schimb între colegi, cu acordul profesorilor de la curs, fără implicarea secretariatului!