Repartizarea pe limbi străine a studenților admiși în 2022


Limba engleză_2022      Limba franceză_2022

Eventualele transferuri de la o limbă straină la alta se vor face doar în luna octombrie, prin schimb între colegi, cu acordul profesorilor de la curs, fără implicarea secretariatului!