Informații pentru admitere

admitere

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar: 100% media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de nota de la una din probele din cadrul examenului de bacalaureat, în ordinea:
 • Matematică, Fizică, Economie, Chimie, Informatică (TIC)

Repartizare candidaților se face pe baza criteriului Opțiunea prioritară     Citește

Actele necesare înscrierii     Consultă     sau     Citește

Informații pentru candidații care au beneficiat de finanțare de la buget pentru un program de studii     Citește

Calendarul admiterii               Programul înscrierilor               Situația înscrierilor

Prezentare - SIM

Înscrie-te aici

Numărul locurilor scoase la concursul de admitere în sesiunea din septembrie

 Ingineria sudării

Prezentare video

 Ingineria securității în industrie

Prezentare video

Știința materialelor 

Prezentare video

Inginerie economică  în domeniul mecanic

Prezentare video

 Total: 51   Total: 44  Total: 106  Total: 58
 Fără taxă: 24   Fără taxă: 21  Fără taxă: 24  Fără taxă: 26
 Cu taxă: 25   Cu taxă: 23   Cu taxă: 80   Cu taxă: 29
 Rromi: 0   Rromi: 0   Rromi: 0   Rromi: 0
Români de pretutindeni
(RP): 0
Români de pretutindeni
(RP): 0
Români de pretutindeni
(RP): 0
Români de pretutindeni
(RP): 1
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 2 Absolvenți de licee situate în mediul rural: 0 Absolvenți de licee situate în mediul rural: 2 Absolvenți de licee situate în mediul rural: 2

 

Taxe

 • Taxa de înscriere: 200 de lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 75% media examenului de diplomă/licență
 • 25% media obținută la interviu
La medii egale departajarea se face în funcție de:
 1. Nota la susținerea proiectului de diplomă/lucrării de licență.
 2. Media anilor de studii din ciclul de licență.

Repartizare candidaților se face pe baza criteriului Opțiunea prioritară     Citește

Actele necesare înscrierii     Consultă     sau     Citește

Informații pentru candidații care au beneficiat de finanțare de la buget pentru un program de studii     Citește

Pentru metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de masterat    Consultă

Calendarul admiterii                  Programul înscrierilor               Situația înscrierilorba de concurs - interviu se va susține în 10.09.2018 în sala I I 6(ISMA) și W I 5 (IMMA) conform planificării ce se va anunța după încheierea

Pentru tematica interviului citește:     IMMA     ISMA     ISSM

 

Planificarea probei de concurs - interviu:    

IMMA -  14.09.2021; sala W III 4; ora 17: 00       Programare candidați

ISMA  -   13.09.2021; sala I I 7; ora 17: 00     Programare candidați

ISSM 13.09.2021; sala I I 6; ora 12: 00            Programare candidați

 

Rezultatele probei de concurs - interviu:     

IMMA     ISMA     ISSM

 

Înscrie-te aici

Numărul locurilor scoase la concursul de admitere în sesiunea din septembrie

Ingineria securității şi sănătății în muncă  Ingineria sudării materialelor avansate Ingineria și managementul materialelor avansate
  Total:  23    Total:  13   Total: 40
 Fără taxă: 0  Fără taxă: 3  Fără taxă: 6
 Cu taxă: 23  Cu taxă: 10  Cu taxă: 34
Rromi: 0 Rromi: 0 Rromi: 0
Români de pretutindeni (RP): 0 Români de pretutindeni (RP): 0 Români de pretutindeni (RP): 0

Taxe

 • Taxa de înscriere: 200 lei

 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.


Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie industrială/ Ingineria materialelor– 3.500 lei/an

 

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici
Sau la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro