Informații pentru admitere

admitere

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar:100% media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de nota de la una din probele din cadrul examenului de bacalaureat, în ordinea:
 • Matematică, Fizică, Economie, Chimie, Informatică (TIC)

Repartizare candidaților se face pe baza criteriului Opțiunea prioritară     Citește

Actele necesare înscrierii     Consultă

Informații pentru candidații care au beneficiat de finanțare de la buget pentru un program de studii     Citește

Calendarul admiterii               Programul de înscriere               Situația înscrierilor

CONTINUARE ÎNSCRIERI

La programele de studii de LICENȚĂ, sesiunea septembrie, pe locurile rămase libere!

Înscrieri în 12.09.2019 orele 9:00 - 15:00 și 13.09.2019 - orele 9:00 - 13:00

Loc Licenta

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an
Taxa de școlarizare se achită la casieria din corpul D (Str. Universitatii nr. 1)

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 75% media examenului de diplomă/licență
 • 25% media obținută la interviu
La medii egale departajarea se face în funcție de:
 1. Nota la susținerea proiectului de diplomă/lucrării de licență.
 2. Media anilor de studii din ciclul de licență.

Repartizare candidaților se face pe baza criteriului Opțiunea prioritară     Citește

Actele necesare înscrierii     Consultă

Informații pentru candidații care au beneficiat de finanțare de la buget pentru un program de studii     Citește

Pentru metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de masterat     Consultă

Calendarul admiterii                Programul înscrierilor               Situația înscrierilorba de concurs - interviu se va susține în 10.09.2018 în sala I I 6(ISMA) și W I 5 (IMMA) conform planificării ce se va anunța după încheierea

Pentru tematica interviului      Descarcă

Planificarea probei de concurs - interviu:     IMMA          ISMA          ISSM                 Rezultatele probei de concurs - interviu:     IMMA           ISMA          ISSM

Loc Master

Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.


Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie industrială/ Ingineria materialelor– 3.500 lei/an

 

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici
Sau la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro