Masterat

 

Programe de studii

Ingineria sudării materialelor avansate

Ingineria securității și sănătății în muncă

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Ingineria materialelor.

 

Durata studiilor este de 2ani (120 de credite ECTS).

Studenții masteranzi dobândesc competențe cum ar fi:

  • - utilizarea conceptelor şi teoriilor moderne din domeniul materialelor avansate-metalice, ceramice si compozite.
  • - aplicarea tehnicilor analitice modern adaptate domeniului materialelor avansate şi a domeniilor conexe.
  • - utilizarea conceptelor de bază din domeniul managementului de cercetare în ingineria materialelor.
  • - aplicarea principiilor cercetării ştiințifice specific domeniului şi realizarea unei comunicări orale/în scris, prin care sunt prezentate rezultatele obținute într-un mod clar şi convingător.
  • - managementul materialelor avansate şi corelarea obținerii acestora cu resursele alternative disponibile în contextual dezvoltării durabile.

Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea maimultor profesii în domeniul ingineriei materialelor.

 

Discipline studiate: Tehnologii neconventionale, Metode avansate de analiza si caracterizare a materialelor, Tehnologii si echipamente de prototipare rapida, Engleza tehnica, Alegerea criteriala a materialelor, Softuri expert CAD, CAM, CAE; Modelarea, simularea si optimizarea proceselor, Managementul calitatii totale, Programe europene si strategii in domeniul materialelor avansate, Caracterizarea tribologica a suprafetelor, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer de cercetare în echipamente de proces; cercetător în tehnologia construcțiilor de maşini;  expert inginer metalurg; asistent de cercetare în metalurgia neferoasă; inginer de cercetare în turnarea metalelor; inginer de cercetare în prelucrări plastic şi tratamente termice; inginer de cercetare în ştiința materialelor; asistent universitar; manager de proiect; administrator societate comercială; asistent de cercetare în tehnologii şi echipamente neconvenționale, inginer de proces in prototipare rapidă, expert in domeniul materialelor ceramic și compozite.