Licență

 

Programe de studii

Ingineria sudării

Ingineria securității în industrie

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria materialelor. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS).

 

Studenții dobândesc competențe  de cercetare și  proiectare a proceselor de sinteză și integrare de noi materiale (metalice, ceramice, compozite) în dispozitive de înaltă tehnologie  în condiții de eficiență economică și protecție a mediului, de analiză a caracteristicilor materialelor și proiectare de tehnologii pentru obținerea de noi produse aplicând tehnici avansate.

 

Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei materialelor.

 

Discipline studiate: matematică, chimie,  informatică,  proprietățile și alegerea materialelor,  elaborarea aliajelor, tratamente termice și termochimice, materiale compozite, nanomateriale, proiectarea tehnologiilor asistată de calculator, modelare și optimizare procese metalurgice,  management prin proiecte, etc. 

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer de cercetare în știința materialelor, inginer proiectant tehnologii de procesare a materialelor, inginer tehnolog și de producție, programator fabricație, coordonator procese de producție.  

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Știința materialelor. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS).

 

Studenții dobândesc competențe pentru efectuarea de calcule, demonstrații şi aplicații pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei materialelor, de utilizare a tehnicilor de proiectare asistată pe calculator ori de proiectare, de evaluare și soluționare optimă a problemelor tehnice în legătură cu materialele procesate în domeniu, de desfășurare a activităților de management și marketing în domeniul proiectării  și asimilării materialelor noi,  de desfășurarea a activităților de evaluare tehnică în probleme legate de biocompatibilitate la impactul materialelor cu tesuturile vii.

 

Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei materialelor.

 

Discipline studiate: biomateriale, informatică, proprietățile materialelor și metode de testare, imagistică medicală, tehnici de elaborare și procesare a aliajelor, biocompatibilitate, implanturi cardiovasculare, management, biosenzori,  nanomateriale si nanotehnologii, ingineria suprafețelor, materiale biomimetice, implanturi dentare, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer de cercetare în știința materialelor, cercetător în știința materialelor, inginer proiectant tehnologii de procesare a materialelor,    asistent universitar; manager de proiect;

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie și Management.

 

Durata studiilor este de 4 ani și asigură formarea unor specialişti cu dublă calificare, în domeniile tehnic şi economic, cu aptitudini manageriale şi antreprenoriale, capabili să abordeze proiectarea produselor şi dezvoltarea tehnologiilor în funcție de cerințele pieței, în condiții de maximă eficiență. Continua creștere a competitivității economice, atât la nivel national dar și international, corelată cu dezvoltarea amplă a domeniilor tehnice a dezvoltat ideea realizării unei duble pregătiri în cadrul învațământului universitar care permite și creșterea flexibilității oportunităților de ocupare a unui post pe piața muncii.

 

Discipline studiate: știința și ingineria materialelor, proprietățile și alegerea materialelor, managementul producției/proiectelor/calității, finanțe, proiectare asistată de calculator, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Absolvenții au un succes deplin pe piața muncii, putând opta pentru sectorul industrial (coordonare de procese, proiectare de tehnologii, gestionarea bazelor de date, promovare comercială etc.), financiar – bancar (contabilitate, analiză economico-financiară), servicii, învățământ, etc. Competențele dobândite pot contribui cu succes şi la dezvoltarea unei afaceri pe cont propriu.